دوشنبه 07 خرداد 1403

فرصت های شغلی در شرکت دوران

  

برنامه نویس java

 • مسلط به  Spring 
 • مسلط به PrimeFaces
 • مسلط به Hibernate

برنامه نویس ‌Front-End

 • آشنایی با مفاهیم UX
 • آشنایی با طراحی UI
 • آشنایی با CSS, HTML,  jQuery, JavaScript
 • آشنایی با Less, CoffeeScript

برنامه نویس ‌Back-End

 • آشنایی با Python
 • آشنایی با Linux
 • آشنایی با Django
 • آشنایی با Git
 • آشنایی با SQL

پشتیبان نرم افزار

 
 • مسلط به SQL Server
 • آشنایی با قوانین منابع انسانی
 • آشنایی با Jasper امتیاز محسوب می شود

لطفاً رزومه ی خود را به آدرس ‌hr@smartdouran.com ایمیل کنید