شنبه 30 تیر 1403

راهکارهوش تجاری

 

هوش مالی یا BUSINESS INTELLIGENCE  که با نام سیستم هوش کسب و کار نیز از آن یادمی شود، نوعی از سیستم های اطلاعات سازمانی مبتنی بر سطوح سازمان است که مدیریت میانی و ارشد را در تحلیل وضعیت کنونی و همچنین پیش بینی آینده سازمان بر اساس داده های موجود در سازمان یاری می رساند. با استفاده از این سیستم، سازمان دارای هوشی خواهد بود که مدیریت آن را در تحلیل و پیش بینی آینده در قالب نشان دادن فرصت ها و تهدیدهای سازمان، یاری خواهد کرد. به بیان ساده، با توجه به آنکه داده و اطلاعات نقشی اساسی در سازمان های امروز دارند، سیستم هوش تجاری (BI)، سیستمی است که داده­های سازمان را به اطلاعات تبدیل کرده و آن اطلاعات را به زبان ساده در اختیار تصمیم گیرندگان که عمدتا مدیران هستند، قرار می دهد. به تبع آن در سازمان­های با عنواین مدیریت اداری ، تشکیلاتی و راهبردی این سیستم موضوعیت داشته و نقش بسزایی در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران ارشد و میانی در راستای ارتقاء بهره ورری ، بهینه سازی و رشد و توسعه سازمان مربوطه دارند. سیستم هوش تجاری، مدیریت و کارشناسان ارشد سازمان­ها را در تحلیل وضعیت کنونی سازمان آنان، یاری می رساند .

کار کرد های BI 

 • دسترسی به اطلاعات مناسب
 • تصمیم گیری ماهرانه
 • نتایج نزدیک تر به اهداف مقرر
 • ارتقاء بهره وری

ویژگی های ‌BI

 • ارائه اطلاعات تحلیلی در قالب داشبوردهای گرافیکی.

 • گراف ها و نقشه های تحلیل

 • گزارشات به روز

 • انجام تجزیه و تحلیل در جهت کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری بهتر.

 • پیمایش به پایین و بالا در نمودارها و گزارش­ها.

 • بررسی روند و کشف رابطه بین فاکتورهای مختلف.

 • استخراج اطلاعات مفید از داده­های حجیم.

 • پیش­بینی رفتار متغیرهای مختلف در آینده.

 • مقایسه اطلاعات در زمان­های مختلف.

 • مقایسه عملکرد سازمان با اهداف آن.

                                                                    خرید اشتراک ۶ ماهه