دوشنبه 07 خرداد 1403

راهکار مدیریت جامع منابع انسانی

راهکار مدیریت جامع منابع انسانی دوران با محوریت ارتقای منزلت کارکنان ، شفافیت در فرآیند های سازمانی و وحدت رویه و تولید اطلاعات مدیریت شامل کلیه سیستم‌های مورد نیاز سازمانی بوده که همگی از یک بانک اطلاعاتی واحد بهره‌مند هستند. در نتیجه تغییرات توسط هرکدام از سیستمها روی بانک تاثیر گذاشته و در نتیجه سیستمهای دیگر دوران این تغییرات را حس خواهند نمود. همچنین با استفاده از موتور ایجاد قوانین، تغییرات مورد نیاز در مرکز سازمان اعمال شده و به سرعت در سراسر مناطق امکان اجرای آن فراهم می‌گردد. راهکار جامع منابع انسانی دوران شامل سیستمهای: پرونده الکترونیک، پرسنلی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، مرخصی، ماموریت، تشکیلات سازمانی، ارزشیابی الکترونیک پرسنل، آزمون و آموزش پرسنل، رفاه و تسهیلات، کارتابل جامع منابع انسانی، سیستم ابلاغ، سیستم مدیریت آمار و اطلاعات و ... می‌باشد، که این سیستمها علاوه بر یکپارچگی داخلی، میتوانند بصورت جداگانه با توجه به نیاز سازمان فعالیت داشته باشند.

اهداف مهم راهکار مدیریت منابع انسانی

 • شفافیت در خدمات
 • وحدت رویه در اعمال قوانین
 • بهبود فرآیند‌های سازمانی در راستای منزلت بخشی و ارتقاء سطح مدیریت منابع انسانی
 • کاهش مراجعه کنندگان
 • افزایش بهره‌وری کارکنان حوزه مدیریت منابع انسانی سازمانی

ویژگی‌های راهکار مدیریت منابع انسانی

 • کنترل و اعمال قوانین حوزه منابع انسانی
 • هوشمندی در اعمال قوانین و جلوگیری از خطا کاربری
 • اجرای فرآیندهای سازمانی مورد نیاز کارکنان و سازمان
 • امکان صدور انواع ابلاغ سیستمی و مدیریت شده
 • یکپارچگی سیستم‌ها و اطلاعات
 • امکان استفاده سیستم از راه دور
 • اختصاص کارتابل ویژه منابع انسانی به کلیه پرسنل سازمان و ارسال کلیه اطلاعات به آن
 • خدمات ویژه مدیریت سیستم

                                                                   

                 خرید اشتراک ۶ ماهه