سه شنبه 08 اسفند 1402

معافیت مالیاتی 8درصدی برای هرماه جبهه داوطلبانه

معافیت مالیاتی 8درصدی برای هرماه جبهه داوطلبانه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزِ 5 بند ج ماده  31 لایحه برنامه هفتم توسعه معافیت مالیاتی 8درصدی به ازای  هرماه حضور داوطبانه برای رزمندگان لحاظ کردند 

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000