سه شنبه 08 اسفند 1402

پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان در رتبه استادیاری و بالاتر در سال سی ام بدون فرایند بازنشستگی

پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان در رتبه استادیاری و بالاتر در سال سی ام بدون فرایند بازنشستگی

با تصویب بندح ماده 88 لایحه برنامه هفتم توسعه به دولت اجازه داده می شود تا در صورت تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی ، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه استادیاری و بالاتر را در سال سی ام خدمت بدون اعمال  فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خمت آنان تا 5 سال افزایش با  رعایت سقف 65 سالگی موافقت نماید

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000