پنجشنبه 31 خرداد 1403

ممنوعیت پرداخت نقدی و غیرنقدی دستگاه‌های اجرایی به افراد بدون شناسه ‌یكتا

ممنوعیت پرداخت نقدی و غیرنقدی دستگاه‌های اجرایی به افراد بدون شناسه ‌یكتا

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

پرداخت نقدی و غیرنقدی دستگاه‌های اجرایی به افراد بدون شناسه ‌یكتا ممنوع است

سازمان اداری و استخدای کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای، ضمن تاکید بر اجرای بند (ی) تبصره(12) قانون بودجه سال 1402 تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را موظف کرد تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر به صورت نقدی و معادل ریالی غیرنقدی را با اختصاص شناسه یکتای پرداخت بر اساس قالب ابلاغی پرداخت کنند

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000