دوشنبه 20 آذر 1402

ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد سازمان اموراداری و استخدامی ، ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به میزان 3000 امتیاز ثابت است
 همچنین در این جلسه به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، با توجه به تعدد استعلامات و ابهامات دستگاه‌های اجرایی و برداشت نادرست از مفاد رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶مورخ29‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏/1402 درخصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع  جزء(1) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، مصوب شد که مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء(۱)ماده واحده قانون مذکور از تاریخ01‏‏‏‏‏/07‏‏‏‏‏/1401 در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول قابل احتساب است

با ما در ارتباط باشید

0 / 2000